ไม่พบภาพภายในห้องพัก

นายก่ายหมอน (Nine-Kai-Mon)

ประเภทห้องพัก : Deluxe

จำนวนผู้เข้าพัก : 2 ท่าน

รายละเอียดห้องพัก : ห้องขนาด 25 ตาราเมตร มีทั้งหมด 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องเตียง คู่ 1 ห้อง เตียงเดี่ยว (7 ฟุต) 3 ห้องXX ปิดหน้านี้ XX