เข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับ!!! กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกของเรา
แนะนำที่พักทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงแรม - ที่พักทั้งหมด


ข้อมูลทั่วไป
ร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมีมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็ดประตู เนื่องมาจากว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยที่มีเมืองขึ้นจำนวนมาก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและสาขา ได้แก่ ได้แก่ลำน้ำชี ลำน้ำพลับพลา ลำน้ำเตา เป็นต้น บริเวณที่ราบต่ำอันกว้างขวาง เรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ เมืองร้อยเอ็ดปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนแทบจะหาร่องรอยแห่งอดีตไม่พบ
ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลที่เที่ยว

พูดคุยกับแอดมินเพจของเรา คลิกเลยค่ะ