เข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับ!!! กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกของเรา
แนะนำที่พักทั่วประเทศ

ข้อมูลโรงแรม - ที่พักทั้งหมด


ข้อมูลทั่วไป
สมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรม การประมง และการเกษตรกรรม เป็นจังหวัดชายทะเลอ่าวไทยตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยแม่น้ำท่าจีน เดิมนั้นเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านท่าจีน ส่วนคำว่า มหาชัย ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 ได้โปรดให้ขุดคลองคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ำเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว ต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า มหาชัย และเป็นที่นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา
ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลที่เที่ยว

พูดคุยกับแอดมินเพจของเรา คลิกเลยค่ะ